WordPress

WordPress (lyhennettynä WP) on alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon tarkoitettu, avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaohjelmisto. WordPress on kirjoitettu PHP-kielellä ja se käyttää tietojen tallentamiseen MySQL-tietokantaa.

Tammikuussa 2015 internetin 10 miljoonasta suosituimmasta sivustosta 23,3 prosenttia käytti WordPressiä. Se on webin suosituin sisällönhallintaohjelmisto.

Historia

WordPressin edeltäjä oli b2/cafelog. Toukokuussa 2003 b2/cafelogilla luotuja blogeja arvioitiin olleen noin 2 000. Myös b2/cafelog oli ohjelmoitu PHP:llä ja se käytti MySQL-tietokantaa. Ohjelmiston pääkehittäjä oli Michel Valdrighi. WordPressin ohella b2/cafelogista haarautui toinenkin vielä nykyisin aktiivisesti kehitteillä oleva blogiohjelmisto, b2evolution.

WordPressiä on kehitetty vuodesta 2003 asti. WordPress-nimen keksi pääkehittäjä Matt Mullenwegin ystävä Christine Selleck.

Vuonna 2005 julkaistujen versioiden 1.5 ja 2.0 myötä WordPressiä kehitettiin sisällönhallintajärjestelmän suuntaan, siihen lisättiin ns. staattiset sivut ja kehittyneempi pohjatiedostojärjestelmä. Versio 2.7:n myötä WordPressiin tuli mm. lisäosien automaattinen asennus ja kokonaan uudistettu hallintapaneeli. WordPress on saatavilla myös Android sekä iOS-mobiililaitteille.

Kesäkuussa 2010 julkaistusta versiosta 3.0 alkaen WordPressissä on ollut sisäänrakennettu tuki useiden blogien ylläpitoon. Ennen 3.0:n julkaisua kahden tai useamman blogin luonti edellytti joko erillisiä WordPress-asennuksia tai WordPressin varsinaisesta koodikannasta haarautetun WordPress MU:n käyttöä. 3.0:n tuki useammille blogeille periytyy WordPress MU:sta.

WordPress-julkaisujärjestelmällä voi rakentaa:

  • kotisivuja yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille
  • blogeja
  • palvelusivustoja esimerkiksi ajanvarauksia tai tapahtumakalentereita varten
  • verkkokauppoja, joissa on laajat tuoteluettelot sekä integroinnit useisiin eri toimitus- ja maksutapoihin
  • laajoja verkkopalveluita, jotka käyttävät alustana WordPress-ohjelmistoa

Miten wordpress.org ja wordpress.com eroavat toisistaan?

Suurin eroavaisuus näiden kahden tapauksen välillä on sovelluksen räätälöitävyys. Käytettäessä wordpress.comia käyttäjä joutuu tyytymään tiettyihin rajoituksiin, kuten yleensäkin pilvipalveluissa. Oman asennuksen kanssa taas voi tehdä mitä haluaa, mutta se vaatii teknistä tietämystä. Yksi vaihtoehto on myös lähteä liikkeelle pilvipalvelulla ja siirtyä sitten omalla palvelimella toimivaan WordPressiin, kun sille on selvästi tarvetta. Tietojen siirto asennuksesta toiseen on WordPressillä mahdollista ja helppoa.

WP-Oppaan ohjeet keskittyvät pääosin itse asennettavaan WordPressiin, koska se tarjoaa lähtökohtaisesti paljon paremmat räätälöintimahdollisuudet kuin wordpress.com. Jotkut ohjeet saattavat silti toimia myös wordpress.comissa.

Lähteet:

https://fi.wikipedia.org/wiki/WordPress

https://wp-palvelu.fi/wordpress/

https://wpopas.fi/wordpress-org-ja-wordpress-com-erot/